All Post,  Crypto Universe Tarot

Six of Wands Meaning

Six Of Wands ไพ่ 6 ไม้เท้า ความสำเร็จ การยอมรับจากสาธารณชน ความก้าวหน้า ความมั่นใจในตนเอง

✨ไพ่ใบที่หกในชุดไพ่ไม้เท้า

✨สัญลักษณ์ธาตุไฟ

🪄หกไม้เท้าเป็นไพ่ที่พูดถึงในเรื่องของความประสบความสําเร็จ ในเรื่องของความก้าวหน้า ในเรื่องของการได้ยศได้ตําแหน่งจากการที่เราเพียรพยายามหรือว่าเราทําอะไรไปบางสิ่งบางอย่าง

.

🪄แล้วสิ่งที่เราทํานั้นมันได้ เสริมเพิ่ม

หรือว่ามันทําผลักดันให้เราได้ประสบ ชัยชนะหรือว่าประสบความสําเร็จ

หลังจากที่บุก ป่าฝ่าดง หรือว่าฟันฝ่าอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมา

.

🪄หรือว่าบางคนประสบผลสําเร็จ

จากการที่หลังจากศึกษาก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง มีการที่คนเห็นผลงาน

.

🪄หรือว่าบางคนที่ทําอะไรมาบางสิ่งบางอย่างแล้วมีผลงานถูกตา หรือว่ามีผลงานที่มันโดดเด่นแล้วก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง

.

🪄คนที่มีธุรกิจส่วนตัว

มีธุรกิจของตัวเองแล้วก็ทําอะไรไปบ้างบางอย่าง วางแผน วางการตลาด อะไรทุกอย่าง แล้วสิ่งที่ทํานั่นมีคนยอมรับแล้วก็มีคนเชิดชู มีคนมองว่าเป็นไอดอล

.

🪄หรือว่าคนมองว่าเป็นคนที่ทรงคุณค่าที่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของไพ่หกไม้เท้า

.

=====================

🪄ดังนั้นภาพรวมดูที่หน้าไพ่

หน้าไพ่เราก็จะเห็นว่าด้านหลัง

จะเป็นประตูชัย ประตูชัยในไพ่ 6 ไม้เท้านี้

ศิลปินผู้วาดได้แรงบันดาลใจ

มาจาก #ประตูชัย ณ กรุงโรม

.

.

🪄ในกรุงโรมเวลาที่เขาไปออกรบ

แล้วประสบความสําเร็จ

แล้วก็ได้ชัยชนะกลับมา

เขาก็จะมีการฉลองเพราะว่ากรุงโรม

ถ้าเราเคยศึกษาประวัติศาสตร์

.

.

#กรุงโรม เป็นนครรัฐที่กว้างใหญ่มาก

ในสมัยนั้น ต้องเข้าใจว่าในสมัยแต่ก่อน

ประชากรน้อยประชากรค่อนข้าง

ที่จะอยู่กันไม่ได้หนาแน่นกันเท่าไหร่

.

.

🪄แล้วก็กรุงโรมมีการชอบทําการสงคราม

มีการชอบที่จะทําเมืองให้มันใหญ่โต

แล้วก็จะมีการขยับขยาย

มีการที่จะเพิ่มพื้นที่ของอาณาเขต

ของอาณาจักรให้กว้างใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ

.

.

🪄ก็จะมีการไปปราบปรามรัฐเล็กรัฐน้อย

หรือว่าเมืองเล็กเมืองน้อย

เพื่อจะมาผนวกเข้ามากับดินแดนของตัวเอง

แล้วเขาก็จะนิยม #สร้างประตูชัย

.

.

‼️ดังนั้นคนที่เข้ามาใน

#ประตูชัย

แล้วมีฝูงชนมารอต้อนรับ

มีคนที่มาสนับสนุน

ก็จะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียง

หรือว่าคนที่ออกไปข้างนอก

แล้วทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง

แล้วคนทั่วไปยอมรับ

หรือว่าได้รับชัยชนะจากการรบกลับมา

ก็จะมีคนแห่มาต้อนรับ

มีคนแห่เข้ามาสร้างความเชิดชู

มีการเฉลิมฉลองกับความสําเร็จ

ของคน ๆ นั้น

เพราะว่าได้รับการยอมรับกับคนส่วนรวม

แล้วก็จนมาเป็นพิธีในช่วงศตวรรษหลังๆ

.

อย่างเช่น

.

🪄#ประตูชัยฝรั่งเศส

หรือว่า #ประตูชัยที่นครเวียงจันทน์

ก็คือทุกวัฒนธรรมที่ได้อิทธิพลมาจากโรม

เขาจะนิยมสร้างประตูชัย

.

🪄ดังนั้นคําว่าประตูชัย

ชื่อเขาก็บ่งบอกอยู่ละว่า

เป็นประตูที่ใช้ต้อนรับสําหรับ

คนที่ประสบความสําเร็จ

.

🪄หรือว่าคนมีชื่อเสียงเข้ามา

ด้วยการที่เขาเข้ามาแล้วมีการต้อนรับ

มีการเฉลิมฉลอง ก็แสดงว่ามีคนให้ค่า

.

🪄ดังนั้นเราก็จะเห็นว่า

คนที่เข้ามาส่วนมากจะได้การยอมรับ

เยี่ยงวีรบุรุษ หรือว่าเยี่ยงคนสําคัญ

✨#คอนเซ็ปต์

ของไพ่ 6 ไม้เท้า

ก็คือคนที่ประสบความสําเร็จ

คนที่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมีคนให้ค่า

มีคนสนับสนุน มีคนร่วมยินดีด้วย

.

ในสถานะของเจ้าชะตา

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัว

หรือว่าจะเป็นในที่ทํางาน

หรือว่าเป็นลูกน้อง

หรือว่าทําในภาคเอกชนหรือว่ารัฐ

รัฐวิสาหกิจก็ได้ทั้งนั้น

.

แต่ว่ามันหมายความว่า

งานที่ทําไม่ว่าจะเป็นทํางานในส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ผลงานที่ทํา

ความสามารถของเราจะได้รับการยอมรับ ผลงานได้รับการยอมรับ

.

ความสามารถทุกทุกอย่าง

ได้รับการยอมรับในวงกว้าง

.

แล้วก็ที่สําคัญ

มีคนร่วมแสดงความยินดี

ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่ง

.

ซึ่งอาจมีบางคนประสบความสําเร็จ

แล้วก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง แต่คน

ไม่ได้สนับสนุนบางคนก็หมั่นไส้ด้วยซ้ำ

.

แต่ไพ่หกไม้เท้า หรือคนที่ได้หกไม้เท้า

ก็คือคนร่วมสนับสนุน

มีคนร่วมแสดงความยินดี

มีคนให้การยอมรับนับถือ

จึงถือว่าเป็นไพ่ที่ดี

.

=====================

🪄สําหรับการที่จะเจริญก้าวหน้า

ในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือว่างานเอกชนหรือว่าจะเป็นงานของรัฐก็ได้

.

ถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ย ก็คืองานที่เราทําครับ

คนทั่วไปให้การยอมรับ แต่ถ้าเป็นงานที่เป็น

ในฐานะเจ้านายลูกน้อง ถ้าเราเป็นลูกน้องอยู่ก็แสดงว่าเจ้านายให้การยอมรับ

.

บริษัทให้การยอมรับ

ผลงานของเราหรือว่าตัวของเรา

ได้รับการยอมรับ

.

แต่ถ้าเป็นในแง่ของข้าราชการอะไรอย่างนี้

ก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง

ผลงานเป็นที่ประจักษ์

ผลงานเป็นเชิงประจักษ์ให้คน

ให้ผลงานมันผลักดันให้เราได้เจริญหน้าที่

หรือว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง

.

#ดังนั้นถ้าเป็นในเรื่องของงาน

ก็คือมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง มีการ

มีคนให้การยอมรับ หรือว่ามีผล

ประกอบการอะไรที่มันดีขึ้น

มีการที่คนเชิดชู มีชื่อเสียงมากขึ้น

ในสายงานของตัวเอง

แล้วก็มีผลตอบแทนที่มากขึ้น

.

🪄#การเงิน

มันก็จะเพิ่มขึ้นตามตําแหน่งงานที่ได้

หรือว่าในเนื้อหาหรือว่าในเรื่องราวที่มีการยอมรับ หรือว่าที่มีคนยกย่องนั่นเอง

🪄#เรื่องความรัก

ความรักก็เป็นความรักที่ชื่นมื่นดี

ไม่มีอุปสรรค ไม่มีปัญหาอะไรเลย

.

🪄#ถ้าในแง่ของสุขภาพก็แข็งแรงดี

ไม่มีโรคภัย ไม่มีโรคประจําตัว หรือว่าถ้ามีโรคประจําตัวมันก็จะดีขึ้นในช่วงนั้น

.

.

.

=====================

สั่งจองไพ่ชุด Crypto Universe Tarot

📍http://imartgalleryshop.com

📍Line : @imartgallery

📍Ibox : m.me/iMArtGallery

Share