All Post,  Crypto Universe Tarot

The Empress ไพ่จักรพรรดินี Crypto Universe Tarot

The Empress (ไพ่จักรพรรดินี)

Collection Crypto Universe Tarot

Author / Artist : Eknat Thiansethakun

Cryptocurrency : XRP

ไพ่ใบนี้เป็นไพ่หมายเลข 3 ในสำรับไพ่ชุดใหญ่ (Major Arcana) Collection Crypto Universe Tarot จักรพรรดินี แทนความอุดมสมบูรณ์ เปรียบได้กับแม่ของแผ่นดิน นอกจากนี้ยังหมายถึง การเจริญพันธุ์ ความอุดมสมบูรณ์ของทุก ๆ สิ่ง การตั้งท้อง มีการให้กำเนิดใหม่ ความเป็นแม่พร้อมจะปกป้องลูกน้อย หรือ คนใต้ปกครอง การมีทรัพย์สินที่อุดมสมบูรณ์ ชีวิตที่สงบสุขมีพร้อมทุกอย่าง ทั้งความรัก ทรัพย์สิน และความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และ ทางด้านจิตใจ

สัญลักษณ์บนหน้าไพ่

 • ดาวเสาร์
 • ธาตุดิน และ ธาตุน้ำ

ความหมายของภาพ

 • มงกุฏ และผ้าคลุมสีแดง หมายถึงอำนาจ
 • ทุ่งข้าวสาลี บ่งบอกถึงอาณาเขตที่เธอดูแลมีความอุดมสมบูรณ์
 • ธง โบกสะบัด และเมืองที่อยู่ด้านหลัง คือ เขตแดนที่ราชินีองค์นี้ปกครอง
 • หมอนทับทิบ และผลทับทิม คือ ความอุดมสมบูรณ์
 • หมอนรูปหัวใจ แสดงถึงรัก ความเมตตา เอาใจใส่
 • แมว และ เสือดาว อยู่ข้างกายเธอ โดยแสดงความอ่อนโยนออกมาแสดงว่าไว้วางใจราชินีองค์นี้ และยังคอยเป็นองครักษ์ให้กับเธออีกด้วย
 • ไข่ทองคำรอวันฟักออกมาเป็นลูกนก ถูกดูแลอย่างดี สื่อถือความเป็นแม่ การตั้งครรภ์
 • กระจก มีภาพสะท้อนของท้องฟ้า แสดงถึงความใจกว้าง

สถานการณ์ทั่วไป

การงาน

 • เจ้าของกิจการมีบริวาร มีลูกน้องมาก กิจการมีความเจริญเติบโตมั่นคง มีการขยายกิจการ

การเงิน

 • ฐานะการเงินดี ร่ำรวย เศรษฐี อสังหาริมทรัพย์

ความรัก

 • ครอบครัวองอุ่น ความเป็นแม่ การแต่งงาน มีข่าวดีเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การให้กำเนิดบุตร

สุขภาพ

 • สุขภาพแข็งแรงดี

อาชีพ

 • ธุรกิจขนาดใหญ่ เจ้าของกิจการ ที่มีลูกน้องบริวาน ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร ธุรกิจอาหารแปรรูป อาหารเพื่อสุขภาพ หรือ ธุรกิจเกี่ยบกับเด็ก สตรี และ สัตว์เลี้ยง

Buy NFTs : The Empress Original Version all 1/1 edition only

Share