Original Artwork Woodcut

เทคนิค : งานแกะไม้ ปัดด้วยแผ่นทอง

ขนาดชิ้นงาน 60*80 cm

Style  : Surrealism

จัดส่งพร้อมกรอบสีทอง

ฟรีค่าจัดส่ง

$32,000.00

เหลืออยู่ 1 เท่านั้น

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Original Artwork Woodcut

เทคนิค : งานแกะไม้ ปัดด้วยแผ่นทอง

Style  : Surrealism

จัดส่งพร้อมกรอบ


 

ความโลภ ความโกรธ ความลุ่มหลง ย่อมมีอยู่ในมนุษย์ทุกคน

แต่คนที่จะรู้ว่าตนเองมีสิ่งเหล่านี้ย่อมดีกว่าไม่รู้ตนเอง

เมื่อรู้แล้วก้ย่อมสามารถหาหนทางลด ละ และ ขจัด โลภะ โทสะ โมหะ

ให้หมดสิ้นไป จึงได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณแล้ว