เอกณัฏฐ์ เธียรเศรษฐกุล

Eknat Thiansetthakun

Nationality

 Thailand

Lives & Works

Chiang Rai – Chiang Mai

Media

สื่อผสม, ภาพพิมพ์,  จิตกรรม , Digital Art Painting, VDO, Photography, Installation

Period

ร่วมสมัย

ผลงานล่าสุด

In Studio