Share

Post Views: 104

เหรียญ Cryptocurrency ที่ใช้ในไพ่ชุด “CRYPTO UNIVERSE TAROT” มีหลักแนวความคิดในการวาดแต่ละใบแตกต่างกัน

โดยใน “ไพ่ชุดใหญ่” (Major Arcana) ทั้ง 22 ใบ ผู้เขียนจะเริ่มวาดใบแรกจากการสุ่มวาด โดยใช้เซนส์ของ
ผู้เขียนเองในการจับสัญลักษณ์ตัวเลขโรมันที่เป็นตัวแทนไพ่แต่ละใบ (0 – 21) เมื่อได้ตัวเลขแล้วก็จะเริ่มวาดไพ่ใบนั้นๆ แล้วจะใช้สัญลักษณ์ของ Cryptocurrency ที่มีมูลค่ามากที่สุดในตลาด ณ วันที่วาด นำมาใส่ในไพ่ใบนั้น จากขั้นตอนจริงในการวาด ผู้เขียนได้ใช้เซนส์จับตัวเลขขึ้นมา ปรากฏว่าได้หมายเลข 19 คือไพ่ “XIX THE SUN” มูลค่าเหรียญ Cryptocurrency ที่มีมูลค่ามากที่สุดในวันที่วาดก็คือเหรียญ “Bitcoin” นั่นเอง

ส่วนภาพใบต่อมาที่วาดในชุด Major Arcana ก็คือไพ่ “VIII STRENGTH” และ เหรียญที่มีมูลค่าเป็นอันดับสอง ณ วันที่วาดก็คือเหรียญ “Ethereum” โดยจะใช้วิธีนี้วาดไปจนจบไพ่ชุด Major Arcana


“ไพ่ชุดเล็ก (Minor Arcana) ทั้ง 56 ใบ ผู้เขียนจะเริ่มวาดจากไพ่ชุด “เหรียญ (PENTACLES)” โดยวาด
จากไพ่ “KING of PENTACLES” ไปจนถึง “ACE of PENTACLES” โดยเรียงลำดับ โดยที่ไพ่ “KING of PENTACLES” และ “ACE of PENTACLES” จะใช้เหรียญ Cryptocurrency จากลำดับที่มีมูลค่าสูงที่สุด
ส่วนลำดับถัดไปจะเรียงตามมูลค่าลดหลั่นกันไป ไพ่ชุด “ไม้เท้า (WANDS)” วาดจาก “KING of
WANDS” ไปจนถึง “ACE of WANDS” มีเหรียญ Cryptocurrency มูลค่าถัดจากชุด PENTACLES ไพ่ชุด “ดาบ (SWORDS)” วาดจาก “KING of SWORDS” ไปจนถึง “ACE of SWORDS” มีเหรียญ Cryptocurrency มูลค่าถัดจากชุด WANDS ไพ่ชุด “ถ้วย (CUPS)” วาดจาก “ACE of CUPS” ไปจนถึง “KING of CUPS” มีเหรียญ Cryptocurrency มูลค่าถัดจากชุด SWORDS


Share