09/07/2023
Share

ความฝันของข้าพเจ้าเองมักเกิดขึ้นในห้องทำงาน

ทั้งความฝันในเชิงกายภาพหมายถึงสิ่งที่ตนเองต้องการ

และ ความฝันที่เป็นฝันจริงๆ ในตอนที่นอนหลับ…

เอกณัฏฐ์ เธียรเศรษฐกุล – ศิลปิน

 

ชื่อผลงาน “My dream in an art studio”

ขนาด : 56 x 76 cm.

เทคนิค : หมึกดำบนกระดาษ

ศิลปิน : เอกณัฏฐ์ เธียรเศรษฐกุล

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระยะสั้นวิชาพุทธศิลปะกรรม แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แนวคิดและแรงบันดาลใจ

ในการทำงานของข้าพเจ้ามักจะใช้จินตนาการในการทำงานมากซึ่งงานส่วนใหญ่จะใช้เวลาทำงานในตอนกลางคืน  ในเวลากลางคืนเป็นเวลาที่มีความเงียบกว่าเวลากลางวันที่มีเสียงรบกวนมาก โลกในเวลากลางคืนจะเป็นโลกที่สงบส่งผลให้มีสมาธิเกิดจินตนาการได้ง่ายกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวในห้องทำงานเวลาเกิดขึ้นจริงจากการทำงาน บางครั้งก็ไปปรากฏอยู่ในความฝันของข้าพเจ้า จึงทำให้รู้สึกว่าความจริงกับความฝันบางครั้งมันไม่สามารถแยกกันได้ ความรู้สึกในโลกกายภาพ กับโลกในความฝันบางครั้งก็ยากที่จะแยกออกจากกัน

 

ผลงานชิ้นนี้วาดขึ้นมาจากการเห็นตนเองนั่งอยู่ในห้องทำงานของตนเอง สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นโลกในอุดมคติที่ห้อมล้อมไปด้วยจินตนาการถึงงานศิลปะของตนเอง สัตว์เลี้ยง ความรู้ ความหวัง ความมุ่งหวัง ในห้องมีข้าพเจ้านั่งอยู่ตรงกลางกำลังนั่งทบทวนในสิ่งที่ขึ้นว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่ากำลังอยู่ในความฝัน เพราะบางครั้งเราก็แยกแยะความจริงกับความฝันไม่ออกว่าสภาพที่อยู่ปัจจุบันเป็นแบบไหนกันแน่

 

นาฬิกาทรายบ่งบอกถึงเวลาที่เดินต่อไปเรื่อย ๆ ถึงแม้สภาพเบื้องหน้าจะจริงหรือไม่ก็ตาม ดวงจันทร์ด้านหลังคือความลึกลับของกลางคืน ทั้งมีความลึกลับแต่ในทางกลับกันก็สเน่ห์แบบหนึ่งที่น่าค้นหาในพลังงานของตอนกลางคืน ตาข่ายดักฝันคือเมื่อใดก็ตามที่เรามีความฝันที่เป็นสุขเราก็ไม่อยากให้ฝันนั้นจบไปหรือตื่นขึ้นมา

 

แมวเป็นตัวแทนของสัตว์เลี้ยง แต่ถ้าเป็นในแง่ของสัตว์ที่ใช้เวลานอนมากในแต่ละฝันหากสัตว์สามารถฝันได้แมวก็คงเป็นสัตว์ที่ฝันได้มากที่สุด หนังสือคือความรู้ที่เราต้องการค้นหาความรู้มากมายที่ยังรอการเรียนรู้เพื่อเปิดโลกแห่งจินตนาการให้กว้างไกล ทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็เป็นดังศาสตร์ และ ความสนใจอันหลากหลายที่เก็บประสบการณ์รอการถ่ายทอดเป็นผลงานในอนาคต


Share
Related Tags