Share

Buy Photography NFT on Opensea ,Photographer by Ekkanat Thiansetthakun

ดอยร้าง

ดอยหัวโล้น กับกะต๊อบร้างๆ

ทิวลิปในสวน

ทุ่งทิวลิป ณ งานเทศการดอกไม้งาม

เผา

ต้นเหตุหนึ่งของมลภาวะทางอากาศ

พ่อลูก

ยามเย็นพ่อพาลูกๆ ปั่นจักรยาน

ประตูเมืองเก่า

ประตูเมืองโบราณเชียงแสน (เมืองโยนกนคร) 800 กว่าปีผ่านมา

สวนสน

สวนสนบนดอยอุทยานดอยช้าง

ปั่น

วิถีชีวิตแบบสโลไลฟ์

สะพานผุ

สะพานผุ ๆ ไร้คนเหลียวแล

เส้นสาย

เส้นสายไฟทอดยาว ผ่านสวนข้าวโพดและทุ่งนา มุ่งสู่หมู่บ้านและตัวเมืองใหญ่

หมาหนาว

8 โมงเช้า ณ ดอยชะโหงว แดดออกแต่ยังหนาว หมานั่งเหงาหนาวผิงแดดยามเช้า

Choose from category


Share