Art & Stories

เมื่อเครื่องจักรสงคราม เปลี่ยนมาเป็นเครื่องออกกำลังกาย

Share Post Views: 23 เรื่อง / ภาพ : เอกณัฏฐ์ เธียรเศรษฐกุล ท้าวความไปเมื่อปี ค.ศ. 2011 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ตอนนั้นเป็นส